Strategia de Dezvoltare a turismului în satele Speia și Bulboaca

Perioada: Iulie 2022 – Decembrie 2022

Metodologie:

  1. Investigații preliminare prin 20+ ședințe cu autoritățile locale și comunitatea, inclusiv femei și tineri.
  2. Analiza diagnostic și fundamentarea trasee turistice recomandate.
  3. Elaborarea strategiei.
  4. Prezentarea strategiei.

Această documentare sumarizează inițiativele Fundației „Constantin Mimi” și grupului de dezvoltare turistică în s. Bulboaca pentru 2023-25, cu suportul Fundației „Constantin Mimi” și experților din Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova.

Scopul: Valorificarea potențialului turistic în s. Bulboaca, conexiune cu Castelul Mimi (TOP 15 castele vinicole ale lumii). Promovarea aspectelor unice, atragerea finanțărilor diverse pentru dezvoltarea turistică.

Beneficiari: Locuitori, autorități, sector privat (turism, HORECA), societatea civilă, și toți cei interesați de dezvoltarea turismului local/regional/național.